Szociális vezetőképzés

Tisztelt érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon.

Az alábbiakban fontos információkat talál a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara által szervezett, hatósági képzésként megvalósuló szociális vezetőképzésről. A kétszintű vezetőképzés 2018-ban indul, a pontos helyszí­nek és időpontok folyamatosan feltöltésre fognak kerülni az oldalra. Amennyiben a keresett információt nem találta meg, úgy kérjük látogasson vissza egy későbbi időpontban.

Dékáni köszöntő

Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!

A 2010-ben alapí­tott Egészségügyi Közszolgálati Kar Egyetemünk legfiatalabb kara, mely elsődlegesen társadalomtudományi orientáltságú, de interdiszciplináris, határterületi képzéseket integrálja. Programjaival lefedi a teljes képzési spektrumot az alapképzéstől kezdve, a mesterképzésen, illetve doktori képzésen keresztül a felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzésig az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén. Ez a képzési paletta 2018-tól kiegészül a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó szakemberek számára szervezett vezetőképzéssel.

A kar küldetése, hogy otthont adjon a szervezeti, közösségi, illetve személyes fejlesztésre irányuló tevékenységeknek, az oktatás, a kutatás, a társadalomtudományi innováció, valamint a tanácsadás területén. Arra törekszünk, hogy minőségi képzési programjainkkal felkészí­tsük a graduális képzésben részt vevő hallgatóinkat csakúgy, mint a vezetőképzésre jelentkező szociális szakembereket a rájuk váró kihí­vások hatékony kezelésére.

Reméljük, hogy honlapunkon megtalálják az összes keresett információt, és az oldal segí­tséget nyújt a képzések közti eligazodásban!

Dr. Gaál Péter

dékán

A szociális vezetőképzésről

A magyarországi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői munkakörének ellátásához 2018-ig nem volt egységes és kötelező vezetőképzés, ami biztosí­totta volna a professzionális, tudatos és alapos felkészí­tést, a vezetői szerephez szükséges ismereteket, készségeket. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbí­zással rendelkező személyek képzésének rendszere a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányí­tóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosí­tó képzési rendszer kialakí­tására. A vezetőképzés új rendszere arra készí­ti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányí­tott intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányí­tásához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

Az újonnan bevezetésre kerülő vezetőképzés rendszere a vezetői munkakörben foglalkoztatott szakemberek tudásának folyamatos megújí­tására, frissí­tésére törekszik a két évenkénti képzésen való kötelezettséggel, biztosí­tva ezzel a hatékony és megbí­zható vezetői készségeket minden vezető számára a megszerzett végzettségüktől függetlenül.

A jelenlegi felsőfokú képzések és szakirányú továbbképzések mellett, illetve a szociális szakvizsga-rendszer helyett a szakma részéről határozott igény van egy olyan vezetőképzésre, amely alkalmas a szociális-, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kompetenciáját hatékonyan fejleszteni, és szinten tartani megújí­tó képzésekkel. A vezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, létrehozása hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a szociális ágazatban dolgozó vezetők munkáját. Az eredményes vezető munkája az egész szervezet működését megalapozza, ami végső soron az ellátottak biztonságát, a feléjük nyújtott segí­tség hatékonyságát is növeli. Az adott földrajzi – gazdasági – társadalmi környezetben működő intézmények vezetői a képzés során megszerzett megbí­zható vezetői tudással támogatni tudják fenntartóikat stratégia döntések meghozatalában is. Az ágazat egészének szüksége van arra, hogy a mindenkori hatékony vezetői kompetenciák megjelenjenek a közszolgáltatást végző intézményekben. A cél, hogy olyan legyen az ágazati vezetőképzés, amely sokrétűen felkészí­ti a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepre. A sokrétű felkészí­tés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, felvértezi a vezetőket önismereti, csapatépí­tő, konfliktus-kezelő technikákkal, a hatékony kommunikáció eszköztárával. Megismerteti a vezetőket az ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályi környezettel, ennek jogszerű és hatékony alkalmazásával.

Kedves Hallgatóink!

Az ALAP képzésre regisztrálók számára az ETTR Moodle rendszer regisztrációs felületét 2019. január 10-én megnyitottuk. A regisztráció az alábbi linken érhető el https://emk.semmelweis.hu/moodle/login/signup.php

Hallgatóink a regisztrációt követően ezen a felületen tudnak jelentkezni a meghirdetett képzésekre, itt találják meg a feltöltött oktatási anyagokat és ezen a felületen keresztül lesz mód a hallgatók és az oktatók közötti kommunikáció lebonyolítására is.

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a korábbi regisztrációs és jelentkezési felületet felváltja az ETTR-Moodle rendszer. A jövőben a hallgatóink a regisztrációt követően ezen a felületen tudnak jelentkezni a meghirdetett képzésekre, itt találják meg a feltöltött oktatási anyagokat és ezen a felületen keresztül lesz mód a hallgatók és az oktatók közötti kommunikáció lebonyolítására is. Ezért kérünk mindenkit, hogy regisztráljon a Moodle felületen, amely a szociális vezetőképzés MESTER képzésére regisztrálók számára az alábbi linken elérhető: https://emk.semmelweis.hu/moodle/login/signup.php

Az ALAP képzésre regisztrálók számára a regisztrációs felületet előreláthatólag 2019. január első hetében nyitjuk meg.

Kérjük a már végzett, és jelenleg is futó képzéseinken résztvevő hallgatóinkat, hogy ők is végezzék el a regisztrációt, mert a kétévente esedékes megújító képzésekről is ezen a felületen értesítjük a hallgatóinkat, illetve a tájékoztatóinkat is itt olvashatják el.

A Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésével kapcsolatos aktuális információk:

MESTERKÉPZÉS

Örömmel értesítjük a mester képzésre kötelezett hallgatóinkat, hogy 2018. december 11-én 9 órakor megnyitottuk a jelentkezést a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzését szabályozó 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet értelmében mesterképzésre kötelezettek számára.

A rendelet értelmében a szociális szakvizsgával nem rendelkező hallgatóknak 2019. december 31-ig szükséges elvégezni a képzést. Erre tekintettel a most meghirdetett 6 csoportnál először számukra nyitjuk meg a jelentkezés lehetőségét. 2018. december 17. 9 órától a mester képzésre való jelentkezés a szakvizsgával rendelkezők számára is elérhetővé válik. A szociális szakvizsgával rendelkező mesterképzésre kötelezett hallgatóink a fennmaradó helyek függvényében tudnak majd jelentkezni, amennyiben lesz olyan csoport, amelyik nem telik be. A következő 6 mester csoport meghirdetése 2019. augusztus elején várható, ami elérhető lesz a mester vezetőképzésre kötelezett, szociális szakvizsgával rendelkező hallgatók számára is.

Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy mielőtt jelentkezik a kiválasztott képzésre a honlapunkról, illetve a Moodle rendszerből is letölthető, de mellékletként is csatolt, 30 napnál nem régebbi munkáltatói nyilatkozatot kitöltve, PDF formátumban töltse fel a megadott pontban. A képzésre való jelentkezést csak a feltöltött munkáltatói nyilatkozat képzésszervező általi jóváhagyását követően lehet elkezdeni.

A jelentkezést követően elektronikus levélben igazoljuk vissza a képzési csoportba kerülést, és később tájékoztatjuk a hallgatókat a további tudnivalókról, illetve a szükséges dokumentumokról.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Budapesti és Pest megyei hallgatóink számára a képzés során a catering szolgáltatás (ebéd, kávészünet délelőtt és délután), Budapest és Pest megyén kívülről érkező résztvevőink számára catering és a szállás is biztosított.

ALAPKÉPZÉS

Örömmel értesítjük a regisztrált hallgatóinkat, hogy az ALAP képzések 2019. februárjától a Pilot képzésekkel elindulnak.

A pilot képzést követően országos szinten, több helyszínen is megvalósul az ALAP képzés. A pontos időpontokról és helyszínekről februárban, e-mailben értesítést küldünk Önöknek, illetve ezen információk a honlapon és a regisztrációs felületen elérhetőek lesznek. A képzésekre való jelentkezést a jövőben itt tudják megtenni.

A képzés jelenléti órákból – lásd képzési időpont - és az ETTR-Moodle felületen megjelölt, összesen 50 óra gyakorlatból áll. A képzést megelőzően egy rövid belépő esszét szükséges benyújtani, mely az intézményi középvezető szerepéről szól.

A gyakorlat modulonként jelenik meg a Moodle felületen.

A vizsga írásban történik, mely modulonként valósul meg a Moodle felületen. A modulok értékeléseinek átlaga adják a tanúsítvány minősítését.

A pilot képzések Budapesten, a Pest megyei régióban dolgozók számára indulnak. A pilot képzéseken való részvétel meghívásos alapon történik, így ezekre a képzésekre a jelentkezés nem lehetséges.

Pilot képzés időpontjai:

PILOT 1. 2019.február 11 – 2019. április 08.

Helyszín: Budapest, Egészségügyi Menedzserképző Központ - Semmelweis Egyetem (Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125)

PILOT 2. 2019. február 18 – 2019. április 15.

Helyszín: Budapest, Egészségügyi Menedzserképző Központ - Semmelweis Egyetem (Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125)

A további, országos szinten megszervezésre kerülő ALAP képzésekről 2019. februárjában kapnak tájékoztatást a regisztrált leendő hallgatóink a Moodle információs rendszerünkön keresztül.

Reméljük hamarosan a hallgatóink között üdvözölhetjük!

További információért forduljanak hozzánk bizalommal.

Képzésszervezők

Szociális vezetőképzés

Általános információk, Alap és Mester képzés, telefon: +36 20 825 0508

Alap képzés, telefon: +36 20 670 1343

Mester képzés, telefon: +36 20 670 1442

e-mail: szoc_vez@emk.sote.hu

GYakran Ismétlődő Kérdések

Megnyitás PDF formátumban

Algoritmus a képzés szintjének eldöntéséhez

 1. Melyek a vezetőképzésen való részvétel feltételei, illetve mi az elvégzésére előí­rt határidő?

  Az új képzési rendszerben a vezetői megbí­zás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújí­tó képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.”

  A vezetőképzés szintjei

  1. az alap vezetőképzés és
  2. a mester vezetőképzés.

  Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és - kétévente kötelező - megújí­tó képzési szakaszokból áll.

  A vezető

  1. a vezetői megbí­zás kezdetétől számí­tott egy éven belül alapozó vezetőképzés teljesí­tésére, továbbá
  2. az alapozó vezetőképzés teljesí­tésének időpontjától számí­tott két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújí­tó vezetőképzés teljesí­tésére köteles.

  Az alap vezetőképzésre kötelezett:

  1. alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati képzés;
  2. megújí­tó képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati képzés.

  A mester vezetőképzésre kötelezett:

  1. alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati képzés;
  2. megújí­tó képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzés.

  A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; továbbá
  2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

  Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik.

  Átmeneti szabályok:

  1. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.
  2. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 2019. december 31-éig tart.
  3. A vezetőképzésre kötelezett és pedagógus-szakvizsgára irányuló képzésen részt vevő személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.
 2. A vezetőképzésre mikor kell bejelentkezni? Ezen képzés csak Budapesten lesz-e elérhető a Semmelweis Egyetemen? A határidők adottak, de az alap illetve a mester képzés egymás mellett párhuzamosan is fog képződni, vagy először az alapot képzik le és csak után lehet a mester képzésre jelentkezni?

  A vezetőképzésre történő jelentkezés lehetőségéről a szolgáltatói nyilvántartásban megadott email cí­men keresztül minden szolgáltató, és minden intézmény (a továbbiakban: intézmény) értesí­tést kap. Fontos, hogy a szolgáltatói nyilvántartásban megadott elektronikus levélcí­m naprakész és pontos legyen, mert csak í­gy biztosí­tható, hogy az intézmény időben értesüljön a vezetőképzésre vonatkozó, részletes információkról.

  A mester vezetőképzés kizárólag Budapesten, a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Központjában folyik és az alap vezetőképzés régiós/megyei szinten is elérhető lesz.

  Az alap- és a mester vezetőképzés nem egymásra épülő képzés. Az alap- és a mester vezetőképzés egymás mellett, egymástól függetlenül folyik. A kétféle vezetőképzés eltérő tartalommal, eltérő tematikával fog megvalósulni, a kéttí­pusú vezetőképzés egymástól függetlenül, más-más vezetői körnek kialakí­tva valósul meg.

 3. A vezetői képzések milyen helyszí­neken várhatóak?

  A mester vezetőképzés Budapesten és az alap vezetőképzés régiós/megyei szinten is elérhető lesz.

 4. Mennyi lesz a vezetőképzés költsége és vizsgadí­ja?

  2020. június 30-ig Európai Uniós finanszí­rozás biztosí­tja a vezetőképzés költségeit, í­gy a képzések ingyenesen elérhetőek lesznek.

 5. A szolgálat nem intézményi formában működik, akkor a szakmai vezetőnek vezető képzésen részt kell-e vennie?

  Igen, a szociális szolgáltató/szolgálat vezetője is vezető képzésre kötelezett. Az új képzési rendszerben a vezetői megbí­zás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújí­tó képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.”

  A Vr. 5. § (2) bekezdése alapján mester vezetőképzésben köteles részt venni:

  1. A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javí­tóintézet intézményvezetője;
  2. a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javí­tóintézet telephelyének vezetője.

  Alap vezetőképzésre kötelezettek: az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a vezetői – kivéve a 2. pontban emlí­tett telephely vezető munkakörben foglalkoztatott vezetők –, intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógusok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők.

  A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; továbbá
  2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.
 6. Élelmezésvezetőt is el kell-e küldeni az alap vezetőképzésre?

  A Vr. a személyes gondoskodást végző, vezetői megbí­zással rendelkező személyek számára í­r elő képzési kötelezettséget. Az élelmezés vezető nem tartozik e munkavállalói körbe, í­gy e rendelet értelmében vezetőképzésre sem kötelezett.

 7. Nincs állandó helyettes, csak eseti intézményvezetők. Eseti helyettest kell-e alapképzésre vagy mesterképzésre küldeni?

  A kizárólag intézményvezető-helyettesi munkakört betöltő személy nem kötelezett vezetőképzésre, az intézményvezető-helyettes a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról rendelet szerint kötelesek továbbképzésen részt venni. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el.

 8. A vezetőképzés elvégzése mellett szükséges-e a továbbképzési pontok gyűjtése is?

  A vezetők számára csak egy kötelezettség maradt 2018. január 1-ét követően, és ez a szociális vezetőképzés. A vezetők számára – vezetőként – tehát nem kötelező a továbbképzési pontok gyűjtése.

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújí­tó képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személynek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

 9. Ha egy alapellátás intézményvezető ellát más szakfeladaton is (pl. családsegí­tő, nappali ellátás vezető) feladatot, annak a vezetőképzésen túl a további feladatai ellátásához szükséges képzésen is részt kell vennie?

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújí­tó képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: Tk. rendelet) meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie. Amennyiben a kérdésben jelzett vezető munkaszerződésében osztott munkakör van megjelölve (pl. intézményvezető 4 órában, gondozó 4 órában), vezetőképzésen részt kell vennie és teljesí­tenie kell a továbbképzési kötelezettségét a Tk. rendelet szerint.

 10. 2015. decembertől házi segí­tségnyújtó szolgálatnál szociálpedagógus végzettséggel vezetőgondozó munkakörbe helyettesí­tek. Vonatkozik-e rám a vezetőképzési kötelezettség, ha előre láthatóan még évekig nem jön vissza a gyesen lévő, kinevezett vezető gondozó?

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” Az intézményvezető mester vezetőképzésre kötelezett. Vr. 5. § (2) bekezdése szerint:

  „(2) Mester vezetőképzés teljesí­tésére köteles:

  1. az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető”

  A Vr. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető az állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javí­tóintézet intézményvezetője.

  A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól azonban van kivétel, a Vr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint:

  „(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; {...}”

  Fentieknek megfelelően, az első alkalommal történő, a vezetői feladatokra vonatkozó, legfeljebb egy évig tartó helyettesí­tési megbí­zás esetén a vezetőképzésben történő részvétel nem kötelező a megbí­zott (helyettesí­tést végző) vezető számára. Azonban, ha a vezetői megbí­zás több mint egy évig fenn áll, vagy ismételt megbí­zást kap a vezetői feladatok ellátására (helyettesí­tésére), a vezetőképzésen történő részvétel és a vizsgakötelezettség az Ön számára is kötelező.

 11. A vezetőképzés kiváltja a 80 kreditpontot, vagy a vezetőképzés mellett a 80 kreditpontot is gyűjteni kell?

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

 12. Intézményvezetőként nem rendelkezem nyilvántartási számmal. Hol tudok igényelni ilyen számot?

  Nyilvántartási szám beszerzése: a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2. §- a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) vezeti a működési nyilvántartást.

  A személyes gondoskodást végző személyeknek a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell az SZGYF felé a nyilvántartási adatokat bejelentenie, aki a rendelet. 5. melléklete szerinti igazolást állít ki a nyilvántartásba vételéről, amelynek része a nyilvántartási szám, amely számot kell megadni regisztrációkor.

 13. Okleveles szociológus oklevéllel intézményvezetőként jelenleg szociális menedzser képzésen folytatom a tanulmányaimat, melyet 2019 májusában fejezek be. Kaphatnék mentességet vagy haladékot, hogy a vezetőképzést elvégezhessem?

  A szabályozás nem tartalmaz mentességre vagy haladékra vonatkozó rendelkezéseket, így e körben erre lehetőség nincsen.

  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést kell teljesíteni, amelynek óraszáma a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés. Álláspontom szerint a vizsga teljesítése az első képzési időszakok végéig nem ró aránytalanul nagy terhet a vezetőkre, figyelembe véve az óraszámokat.

  Tájékoztatásul közlöm, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásait.

 14. Idén védett korba léptem. Érdeklődnék, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt van-e mentesség?

  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 21. §-a értelmében mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az a vezetőképzésre kötelezett, akinek 2018. október 03-án a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

 15. Családi, illetve munkahelyi bölcsődében foglalkoztatottakra vonatkozik–e a vezetőképzési kötelezettség?

  NEM. A családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.4. pontja nem ír elő vezetői létszámot. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § d) pontja a bölcsőde vezetőre írja elő a vezetőképzés kötelezettségét, amely nem feleltethető meg a családi és munkahelyi bölcsődére, tekintettel, arra, hogy eltérő szolgáltatások. A fentiek alapján a családi bölcsődei dolgozók nem kötelezettek a vezetőképzésben részt venni. Kiegészítésképpen hangsúlyozzuk, hogy a családi bölcsőde hálózat esetében a koordinátor sem minősül vezetőnek.

 16. A mini bölcsőde vezetője köteles-e vezetőképzésre jelentkezni és a képzést elvégezni? Melyik szintet?

  IGEN, abban az esetben, ha a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2. pontja esetében önálló mini bölcsődéről van szó és a fenntartó heti 20 órában intézményvezető kinevezéséről döntött. Tekintettel arra, hogy önálló az intézmény a mester szintű képzés a kötelező.

  NEM, ha nincsen fenntartói döntés vezető kinevezéséről és nem önálló a mini bölcsőde nincs vezetőképzési kötelezettség.

 17. Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén hogyan alakul a vezetőképzési kötelezettség?

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2 pontja alapján többcélú közös igazgatású 3 vagy több csoport esetén 1 fő intézményvezető, illetve vezető kinevezése az előírás. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § b) pontja alapján alap szintű vezetőképzési kötelezettsége keletkezik, ha intézményükben 3 vagy annál több csoport működik.

Kontakt

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Szociális Vezetőképzés

Általános információk, Alap és Mester képzés, telefon:

+36 20 825 0508

Email: szoc_vez@emk.sote.hu

Mester képzés, telefon: +36 20 670 1442

Alap képzés, telefon: +36 20 670 1343

Tisztelt Hallgatóink!

2019. második félévtől indított Alap- és Mestervezetőképzések

Kérjük, mielőtt jelentkezik valamelyik képzési csoportra, az alábbi tájékoztató szöveget feltétlenül olvassa el. Köszönjük!

A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet értelmében a szociális vagy pedagógus szakvizsgával nem rendelkező vezetőknek 2019. december 31-ig el kell végezniük a rájuk vonatkozó vezetőképzést, ezért 2019. II. félévben induló képzési csoportok esetében:

 • a mesterképzésre jelentkezők körében őket előnyben részesítjük az időpontokra való jelentkezés során;
 • az alapképzésre jelentkezők esetében kizárólag az ő jelentkezésüket fogadjuk el.

Azon képzési csoportokra, melyek 2019 december 31. után fejeződnek be, a fenti korlátok nem érvényesek. A szakvizsgával rendelkező vezetőknek 2020. december 31-ig kell elvégezniük a vezetőképzést.

A pályázati feltételeknek való megfelelés miatt az egyes képzési csoportok ún. EFOP – VEKOP bontásban valósulnak meg, ami azt jelenti, hogy:

 • az EFOP-val megjelölt képzési csoportokon csak azok a vezetők vehetnek részt, akik Budapesten és Pest megyén kívüli helyszínen dolgoznak;
 • a VEKOP-val megjelölt képzési csoportokon azok vehetnek részt, akik Budapesten és a Pest megyei régióban dolgoznak.

Figyelem: a fenti csoportosításánál a konkrét munkavégzés helye számít, tehát nem Fenntartó székhelye vagy postacíme.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a meghirdetett időpontokban a képzési csoportjaink mindenképp elindulnak, azonban a meghirdetett helyszíneken csak a megfelelő számú jelentkező esetén indul képzési csoport. Ennek hiányában egyes csoportok – földrajzi szempontok figyelembevételével – összevonásra kerülhetnek.

Amennyiben a 2019. május 17-ei alkalommal nem sikerül jelentkeznie a meghirdetett képzési csoportjaink egyikére sem úgy módjában áll az egy hét múlva, 2019. május 24-én 10.00 órakor nyíló pót-jelentkezési felületen regisztrálni. Az itt jelentkezők – a regisztráció sorrendjének megfelelően – kerülnek be a képzési csoportokban, amennyiben üresedés lesz az adott képzésen.

Megkérjük kedves Leendő Hallgatóinkat, hogy csak olyan képzési csoportba jelentkezzenek, ahol a feltételeknek megfelelnek (pl. a munkavégzés helyszíne alapján történő besorolás). Ellenkező esetben lejelentkeztetésre kerülnek.

Köszönettel,

Képzésszervezők

Alap képzés időpontjai

Mester képzés időpontjai


Alap képzések

2019. február 11. - 2019. április 8. (Pilot 1., megtelt)

 • 2019. február 11.
 • 2019. február 25.
 • 2019. március 11.
 • 2019. március 25.
 • 2019. április 8.

Helyszín: Budapest

2019. február 18. - 2019. április 15. (Pilot 2., megtelt)

 • 2019. február 18.
 • 2019. március 4.
 • 2019. március 18.
 • 2019. április 1.
 • 2019. április 15.

Helyszín: Budapest

2019. május 6. - 2019. július 1. (1 csoport Budapesten, 1 csoport vidéken, szervezés alatt)

 • 2019. május 6.
 • 2019. május 20.
 • 2019. június 3.
 • 2019. június 17.

Helyszín: vidék, Budapest (szervezés alatt)

Vidéken induló képzéseink: Pécs, Szeged, Debrecen (a helyszínek az év során folyamatosan bővülnek):

2019. április 23. - 2019. június 17.

 • 2019. április 23.
 • 2019. május 6.
 • 2019. május 20.
 • 2019. június 3.
 • 2019. június 17.

2019. április 29. - 2019. június 24. (2 csoport, szervezés alatt)

 • 2019. április 29.
 • 2019. május 13.
 • 2019. május 27.
 • 2019. június 11.
 • 2019. június 24.

Helyszín: vidék (szervezés alatt)

 • 2019. július 1.

Mester képzések

Helyszín: Budapest

2019. február 5. - 2019. június 7. (megtelt)

 • 2019. február 5-6-7.
 • 2019. március 5-6-7.
 • 2019. április 2-3-4.
 • 2019. május 7-8-9.
 • 2019. június 4-5-6-7.

2019. február 12. - 2019. június 14. (megtelt)

 • 2019. február 12-13-14.
 • 2019. március 12-13-14.
 • 2019. április 9-10-11.
 • 2019. május 14-15-16.
 • 2019. június 11-12-13-14.

2019. február 19. - 2019. június 21. (megtelt)

 • 2019. február 19-20-21.
 • 2019. március 19-20-21.
 • 2019. április 16-17-18.
 • 2019. május 21-22-23.
 • 2019. június 19-20-21.

2019. március 5. - 2019. július 5. (megtelt)

 • 2019. március 5-6-7.
 • 2019. április 2-3-4.
 • 2019. május 7-8-9.
 • 2019. június 4-5-6.
 • 2019. július 2-3-4-5.

2019. március 12. - 2019. július 12. (megtelt)

 • 2019. március 12-13-14.
 • 2019. április 9-10-11.
 • 2019. május 14-15-16.
 • 2019. június 11-12-13.
 • 2019. július 9-10-11-12.

2019. március 19. - 2019. július 19. (megtelt)

 • 2019. március 19-20-21.
 • 2019. április 16-17-18.
 • 2019. május 21-22-23.
 • 2019. június 18-19-20.
 • 2019. július 16-17-18-19.

2019-es év második félévben a Mester és Alap képzéseinket is újra indítjuk. A dátumokat honlapunkon, illetve az ETTR-Moodle felületen regisztrálók számára is folyamatosan frissítjük.

Az alábbi időpontokra meghirdetett mester szintű képzéseink megteltek:

2018. szeptember 4. - 2019. január 11.
 • 2018. szeptember 4-5-6.
 • 2018. október 2-3-4.
 • 2018. október 29-30-31.
 • 2018. november 27-28-29.
 • 2019. január 8-9-10.
 • 2019. január 11.
2018. szeptember 11. - 2019. január 18.
 • 2018. szeptember 11-12-13.
 • 2018. október 9-10-11.
 • 2018. november 6-7-8.
 • 2018. december 4-5-6.
 • 2019. január 15-16-17.
 • 2019. január 18.
2018. szeptember 18. - 2019. január 25.
 • 2018. szeptember 18-19-20.
 • 2018. október 16-17-18.
 • 2018. november 13-14-15.
 • 2018. december 11-12-13.
 • 2019. január 22-23-24.
 • 2019. január 25.
2018. október 2. - 2019. február 8.
 • 2018. október 2-3-4.
 • 2018. október 29-30-31.
 • 2018. november 27-28-29.
 • 2019. január 8-9-10.
 • 2019. február 5-6-7.
 • 2019. február 8.
2018. október 9. - 2019. február 15.
 • 2018. október 9-10-11.
 • 2018. november 6-7-8.
 • 2018. december 4-5-6.
 • 2019. január 15-16-17.
 • 2019. február 12-13-14.
 • 2019. február 15.
2018. október 16. - 2019. február 22.
 • 2018. október 16-17-18.
 • 2018. november 13-14-15.
 • 2018. december 11-12-13.
 • 2019. január 22-23-24.
 • 2019. február 19-20-21.
 • 2019. február 22.

A következő 6 kurzus meghirdetése novemberben várható.

Türelmüket köszönjük!